Spelling

 

Om je nu, in deze tijd maatschappelijk en professioneel te kunnen ontwikkelen, is een goed niveau van geletterdheid vereist. Het aanleren van spelling is dan ook, een van de belangrijkste doelstellingen in het basisonderwijs.

Het aanleren van de klanken en regels, maar ook het kunnen toepassen van de regels is van groot belang. Wanneer pas je een spellingregel toe en hoe doe je dat dan?

 

Spelling is nog meer dan lezen een product van schools leren. Sommige kinderen hebben meer tijd of uitleg nodig over de regels en de toepassing.

Ik maak gebruik van een remediërende methode die ik effectief kan inzetten na de afname van een diagnostisch dictee.

 

Zo kunnen we gericht oefenen op de categorieën die uw kind nog niet beheerst.

We gaan zo stap voor stap alle regels langs en oefenen hiermee.