Informatie schooljaar 2021/2022

De dagen waarop ik bijles geef zijn de maandag en de vrijdag. Buiten deze dagen geef ik geen bijles i.v.m. overige werkzaamheden.

Schooljaar 2021-2022
Dit schooljaar heb ik geen plek meer tot aan de zomervakantie.


Schooljaar 2022-2023
Helaas heb ik op mijn wachtlijst voor komend schooljaar (2022/2023) geen plek meer.

Mocht hier verandering in komen, dan geef ik dat op deze pagina aan.


Voor meer informatie over de eventuele mogelijkheden neemt u dan contact met me op via het contactformulier op de site.

Een kennismakingsgesprek is vrijblijvend.

Tijdens de reguliere schoolvakanties zijn er doorgaans geen bijlessen.

 

Mogelijkheden bijles, huiswerkbegeleiding en tarieven

 

Bijles of huiswerkbegeleiding basisonderwijs

 

Bijles

Als je moeite hebt met een bepaald vak of een onderdeel van een vak, dan kun je bij mij terecht voor extra hulp.

We oefenen en nemen de leerstof één op één door. Net zo lang totdat je er zelfstandig mee kunt werken.

Je kunt dan denken aan hulp voor bepaalde onderdelen van rekenen of taal.

Bijvoorbeeld: tafels, procenten, breuken, spellingscategorieën,  werkwoorden of begrijpend lezen.

 

Huiswerkbegeleiding

Soms is het moeilijk om al je huiswerk op tijd af te hebben of om bijvoorbeeld een spreekbeurt of werkstuk te maken. Je komt bij mij huiswerk maken en samen nemen we alles door. Je kunt dan dingen vragen die je niet begrijpt. We zorgen er samen voor dat je zo mee kunt komen op school en je je ook zekerder voelt met bijvoorbeeld een toets of een spreekbeurt.

 

1 op 1 bijles basisonderwijs

1 op 1 huiswerkbegeleiding  basisonderwijs

 

€ 42,50 per 60 minuten

diagnostisch onderzoek

rekenonderzoek (op aanvraag)

spellingonderzoek (op aanvraag)


Cito begeleiding / training

 

De Cito toets blijft in groep 7 & 8 vaak een spannende periode. In groep 7 de Cito entreetoets en in groep 8 de Cito eindtoets.

Beide Cito toetsen worden meegenomen in het advies dat de basisschool geeft voor het voortgezet onderwijs.

Uit ervaring weet ik dat de kinderen hier soms een stukje zelfvertrouwen missen. 

 

Door veel te oefenen met de Cito vraagstelling vergroten we het zelfvertrouwen van de kinderen.

Ze herkennen dan de manier van vragen. 

 

Tijdens de Cito training herhalen we samen de basisvaardigheden op het gebied van rekenen, taal en begrijpend lezen.

Ook oefenen we de studievaardigheden.

Samen bekijken we Cito-opgaven en bespreken we hoe ze deze vragen het best kunnen aanpakken.

 

1 op 1 Cito training 

€ 42,50 per 60 minuten


Alle Teksten De Baas, Begrijpend lezen training

 

6 individuele lessen van 60 minuten inclusief alle materialen

Extra individuele les van 60 minuten 


Mocht tijdens de lessen blijken dat het lestempo te hoog ligt voor uw kind, dan zal ik de 6 lessen van 60 minuten verspreiden over meerdere bijlessen.

Per les € 42,50